Inovacioni centar za poljoprivredu

Klijent:
Inovacioni centar za poljoprivredu

Opis projekta:
Dizajn logotipa.

Vaš brend zaslužuje da bude upamćen!

Hajde da razgovaramo o Vašem projektu.