Profili Tankosić

Klijent:
Profili Tankosić

Adresa sajta:
www.profilitankosic.com

Opis projekta:
Sajt je kreiran koristeći tehnike HTML 5, CSS 3, Javascript. Rešenje je zasnovano na WordPress sistemu za unos i izmenu sadržaja. Kompletna platforma je u potpunosti prilagođena zahtevima klijenta. Klijent se opredelio i za usluge Google AdWords marketinga.

Vaš brend zaslužuje da bude primećen!

Hajde da razgovaramo o Vašem projektu.

Menu