3 stvari koje treba da znate pre kreiranja web sajta

Pre kreiranja Vašeg web sajta, potrebno je da znamo odgovore na ključna pitanja koji će odrediti dizajn Vašeg web sajta. Ni mi, kao ni vi ne želimo da dođemo do krajnjeg izgleda Vašeg sajta i da tek tada shvatimo da to nije ono što ste tražili. Uz odgovore na ova pitanja, bićemo u mogućnosti da kreiramo efikasan web sajt koji će zadovoljiti potrebe i Vas i Vaših korisnika.

1. Koji je cilj Vašeg web sajta?

Cilj Vašeg web sajta određuje dizajn sajta više od bilo kog drugog faktora. Da li želite da pridobijete više potrošača? Da li lansirate novi proizvod? Da li pokušavate da povećate interakciju sa korisnicima? Obzirom da ulažete novac u svoj web sajt, želite da osigurate povraćaj svoje investicije kroz postizanje definisanog cilja. Bez cilja, nemamo početnu tačku.

2. Kakav će biti sadržaj Vašeg web sajta?

Dizajn Vašeg sajta svakako zavisi od samog sadržaja sajta. Ovakav pristup osigurava da se dizajn prilagođava sadržaju. U suprotnom možete doći u situaciju da se sadržaj prilagođava potrebama dizajna, kada dizajneri koriste već gotova rešenja za izradu web sajtova. Sadržaj takođe definiše posebne funkcije koje je potrebno omogućiti na Vašem sajtu.

3. Za koga izrađujete web sajt?

Pored cilja Vašeg web sajta, korisnici su oni kojima bi sajt trebao da bude prilagođen. Saznajte ko su Vaši korisnici, šta oni traže, kakav sadržaj oni žele na Vašem sajtu, saznajte sve što možete o njima. Značajno je ne samo da znate ko su Vaši korisnici, već i koju njihovu potrebu ispunjava Vaš sajt. Ukoliko ne kreirate web sajt za određene korisnike, ne kreirate ga ni za koga.

Menu